Woestijnleven Mozes

Project

Ryan en Roos* bereiden zich met hun vijf kinderen voor om uitgezonden te worden onder de projectnaam ‘Woestijnleven Mozes’. Ze zullen gaan wonen en werken in één van de landen in het Midden-Oosten waar veel mensen leven onder de last van een godsdienst die hen niet zalig kan maken.

Ryan en Roos* weten zich door de Heere geroepen om heen te gaan (Mattheus 28: 19) met als doel om Zijn heerlijkheid onder de heidenen te verkondigen (Jesaja 66:19b).

Mozes

De projectnaam verwijst naar een bekende Bijbelse persoon. Zijn leven begint in een zeer moeilijke en bange tijd (Exodus 2). Mozes wordt de eerste drie maanden van zijn leven verborgen en daarna in een biezen kistje op het water gezet. Daarna wordt hij door de dochter van de Farao ‘uit het water getogen’, zoals zijn naam betekent.
Toen Mozes groot geworden was ‘ging hij uit naar zijn broederen’. Hij zag hun ellendige toestand en wilde hen helpen. Het was echter nog niet Gods tijd. Na vele jaren persoonlijke en geestelijke vorming in de woestijn roept God hem om zijn volk te verlossen: IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden! (Exodus 3:14)

Scheutjes in de dorre woestijn

Ryan en Roos staan maar in de schaduw van de persoon die Mozes -door Gods genade- was. Toch is het ook hun begeerte om uit te gaan naar mensen die geestelijk gevangen zijn en het Evangelie te mogen delen, zodat ze tot werkelijke vrijheid mogen komen in de Heere Jezus Christus.
De omstandigheden zijn voor christenen moeilijk. Dat maakt dat het werk vaak bedekt en ondergronds gedaan moet worden. Er zijn berichten van de scheutjes die opschieten in de dorre woestijn van het Midden-Oosten.
De Heere staat in voor de vrucht: Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch over u zal de HEERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de heidenen zullen tot uw licht gaan (Jesaja 60 : 2,3a)

Uitzending

Het eerste deel van de uitzending zal in het kader staan van voorbereiding in Engeland en daarna van taal- en cultuurstudie Arabisch. Dit is nodig om een goede relatie op te bouwen met de toekomstige doelgroep.
Het is van essentieel belang dat Ryan en Roos de lokale taal leren en de lokale gebruiken kennen. Om in het Midden-Oosten te kunnen zijn zal er, naast de taal- en cultuurstudie, tentenmakerswerk verricht worden.

Samenwerking

Stichting Ismaël is partnerorganisatie Interserve zeer erkentelijk voor de samenwerking die we voor het project Woestijnleven Mozes met hen kunnen aangaan.

Nieuwsbrief

Wil je periodiek geïnformeerd worden over het project Woestijnleven Mozes? U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief.

Bijdragen

Ryan en Roos worden uitgezonden als vrijwilliger en zijn qua inkomsten volledig afhankelijk van giften.
Doet u mee om deze uitzending mogelijk te maken?

Uw gift (ANBI, fiscaal aftrekbaar) is heel hartelijk welkom op rekeningnummer
NL94 TRIO 0320 1619 78 t.n.v. Stichting Ismaël o.v.v. Woestijnleven Mozes.
Hebt u de mogelijkheid om periodiek te steunen?
Klik hier en kies als bestemming Woestijnleven Mozes.

*vanwege veiligheidsredenen gebruiken we hier schuilnamen