Woestijnleven Ruth

Project

Ruth* is een jaar werkzaam in het Midden-Oosten. Ze werkt met vluchtelingen en ook is de toerusting van christelijke jongeren een belangrijk deel van haar taak. Het vertrouwen dat Jezus het Licht van de wereld is, bemoedigt haar in haar werkzaamheden.

Bijbellessen en trauma therapie

De nood onder vluchtelingen in het Midden-Oosten is groot. Ruth* is werkzaam als therapeut en helpt kinderen en volwassenen in het omgaan met een trauma. Door taalstudie wordt het contact met de doelgroep eenvoudiger. Daarnaast voert Ruth* ook ondersteunende taken uit bij een kleine plaatselijke kerkelijke gemeente. Bijbellessen aan de jongeren van de gemeente is een belangrijk deel van die taak. Tijdens deze lessen worden jongeren toegerust om een licht te zijn in de duistere wereld, als ambassadeurs van Christus.

*vanwege veiligheidsredenen gebruiken we hier schuilnaam

Uw volk is mijn volk, en uw God mijn God.

De projectnaam Ruth verwijst naar de Bijbelse persoon die een wonderlijke keuze maakte om God te volgen. Maar Ruth zeide: Val mij niet tegen, dat ik u zou verlaten, om van achter u weder te keren; want waar gij zult heengaan, zal ik ook heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten; uw volk is mijn volk, en uw God mijn God. (Ruth 1:16) God was dichtbij haar, ook toen ze in een vreemd land leefde. Ruth is een lichtend voorbeeld voor alle mensen. Wat zou het mooi zijn dat veel mensen in het Midden-Oosten dezelfde keuze als haar maken, zodat ook die volgelingen als een licht schijnen op degenen die in duisternis verblijven!

Bijdragen

Ruth* wordt uitgezonden als vrijwilliger en is qua inkomsten volledig afhankelijk van giften.
Doet u mee om deze uitzending mogelijk te maken en zo het Evangelie te laten klinken op plaatsen waar het anders niet wordt gehoord?
Uw gift (ANBI, fiscaal aftrekbaar) is heel hartelijk welkom.

Doneren is mogelijk via onderstaande button.

doneren

U kunt ook meehelpen door uw gift over te maken op rekeningnummer NL77 TRIO 0320 6252 65 t.n.v. Stichting Ismael o.v.v. Woestijnleven Ruth.