Woestijnleven Saron

Project

Jara* is een dertiger die in Nederland in voorbereiding is voor uitzending naar het Midden-Oosten. Haar verlangen is dat het goede nieuws van het evangelie verspreid zal worden in de Arabische wereld. Zij wordt hierin aangemoedigd door de Bijbelse opdracht ‘dat in Zijn Naam gepredikt moet worden bekering en vergeving van zonden onder alle volken’ uit Lukas 23:47.

In het land waar Jara naar toe hoopt te gaan is het niet mogelijk om als zendingswerker aanwezig te zijn. Na haar taalstudie zoekt ze daarom naar een baan, om in contacten de Bijbelse boodschap van genade en vergeving te delen.

Voorbereiding

Voor de voorbereiding op de uitzending heeft Stichting Ismaël samenwerking gezocht met een grotere internationale organisatie die al langer werkt in de moslimwereld. Deze organisatie verzorgt haar training en coaching in de komende periode.

Jara is al langere tijd betrokken bij een Arabisch-Nederlandse gemeenschap in haar woonplaats. Zo deelt ze in het leven van gelovigen die in een moslimcultuur zijn opgegroeid.  Recent is er een thuisfrontteam (TFT) samengesteld die haar helpt in de voorbereiding op de uitzending. Het voorjaar van 2023 zal in het teken staan van Engelse taalstudie. Daarnaast zal ze verdere toerusting krijgen door een aantal weken naar een zendingscollege te gaan. Het is de bedoeling dat Jara in de zomer van 2023 naar het Midden-Oosten uitgezonden wordt, voor langere tijd.

Saron

De projectnaam verwijst naar de plaats Saron die verschillende keren wordt genoemd in de Bijbel.  Onder andere in Jesaja 35: 1 en 2: De woestijn en de dorre plaatsen  zullen vrolijk zijn, de wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. Zij zal welig in bloei staan en zich verheugen, ja, zij zal zich verheugen en juichen. De luister van de Libanon is haar gegeven, de glorie van de  Karmel en de Saron. Zij zullen zien de heerlijkheid van de HEERE, de glorie van onze God.

Taalstudie

Jara zal zich tijdens de periode van taalstudie aansluiten bij een bestaand team van tentenmakers op het Arabisch schiereiland. De eerste twee jaar zal ze daar de taal leren. Om inhoudelijke contacten met de lokale bevolking op te bouwen is het spreken van de taal van essentieel belang. Ze wil tegelijkertijd ook een bijdrage leveren aan het al bestaande buurtwerk.
Het plan is dat na de taalstudie gezocht gaat worden naar een werkplek waar Jara als tentenmaker gedeeltelijk werkzaam zal kunnen zijn. Dit kan in het land zijn waar zij haar taalstudie gaat doen, of in de regio. Met haar werkervaring in de gezondheidszorg is de verwachting dat daarvoor voldoende mogelijkheden zijn.

Bijdragen

Jara heeft per 1 april 2023 haar baan in de gezondheidszorg in Nederland opgezegd, om zich helemaal te kunnen richten op de voorbereiding op haar uitzending. Sinds het opzeggen van haar baan is Jara volledig afhankelijk van (periodieke) giften. Ook zijn er tijdens haar voorbereidingsperiode al de nodige kosten. Helpt u ook mee om haar uitzending mogelijk te maken?

Om de uitzending door te laten gaan, is het nodig dat 80 procent van het benodigde bedrag is toegezegd. Doet u mee om deze uitzending mogelijk te maken?

Uw gift (ANBI, fiscaal aftrekbaar) is heel hartelijk welkom op rekeningnummer
NL77 TRIO 0320 6252 65  t.n.v. Stichting Ismaël o.v.v. Woestijnleven Saron.
Hebt u de mogelijkheid om periodiek te steunen?
Klik hier en kies als bestemming Woestijnleven Saron.

*vanwege veiligheidsredenen gebruiken we hier schuilnamen