Woestijnleven Saron

Project

Jara* is een dertiger en is uitgezonden naar het Midden-Oosten. Haar verlangen is dat het goede nieuws van het evangelie verspreid zal worden in de Arabische wereld. Zij wordt hierin aangemoedigd door de Bijbelse opdracht ‘dat in Zijn Naam gepredikt moet worden bekering en vergeving van zonden onder alle volken’ uit Lukas 23:47.

In het land waar Jara woont is het niet mogelijk om als zendingswerker aanwezig te zijn. Na haar taalstudie zoekt ze daarom naar een baan, om in contacten de Bijbelse boodschap van genade en vergeving te delen.

Saron

De projectnaam verwijst naar de plaats Saron die verschillende keren wordt genoemd in de Bijbel.  Onder andere in Jesaja 35: 1 en 2: De woestijn en de dorre plaatsen  zullen vrolijk zijn, de wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. Zij zal welig in bloei staan en zich verheugen, ja, zij zal zich verheugen en juichen. De luister van de Libanon is haar gegeven, de glorie van de  Karmel en de Saron. Zij zullen zien de heerlijkheid van de HEERE, de glorie van onze God.

Taalstudie

Jara is tijdens de periode van taalstudie aangesloten bij een bestaand team van tentenmakers op het Arabisch schiereiland. De eerste twee jaar zal ze daar de taal leren. Om inhoudelijke contacten met de lokale bevolking op te bouwen is het spreken van de taal van essentieel belang. Ze wil tegelijkertijd ook een bijdrage leveren aan het al bestaande buurtwerk.
Het plan is dat na de taalstudie gezocht gaat worden naar een werkplek waar Jara als tentenmaker gedeeltelijk werkzaam zal kunnen zijn. Dit kan in het land zijn waar zij haar taalstudie doet, of in de regio. Met haar werkervaring in de gezondheidszorg is de verwachting dat daarvoor voldoende mogelijkheden zijn.

Bijdragen

Jara is volledig afhankelijk van (periodieke) giften. Helpt u ook mee om haar uitzending mogelijk te maken?

Uw gift (ANBI, fiscaal aftrekbaar) is heel hartelijk welkom op rekeningnummer
NL77 TRIO 0320 6252 65  t.n.v. Stichting Ismaël o.v.v. Woestijnleven Saron.
Hebt u de mogelijkheid om periodiek te steunen?
Klik hier en kies als bestemming Woestijnleven Saron.

*vanwege veiligheidsredenen gebruiken we hier schuilnamen