Nasrani – clubavond in Ridderkerk

Actie

Op vrijdagavond 11 februari vertellen we de jongens en meiden van de -12 club van de Bethelkerk in Ridderkerk over het werk van Stichting Ismael. Terwijl iedereen binnen druppelt, bekijken sommige kinderen de Arabische Bijbel alvast. 'Lees je dat echt achterstevoren?'

Fijn om te merken hoe geïnteresseerd de jongens en meisjes zijn voor het werk in het Midden-Oosten. Ze denken er goed over na. Er worden vragen gesteld als: ‘Je bent Veldwerker, maar je zegt niet dat je Zendeling bent. Is dat wel eerlijk?’ ‘Waarom is de kaft van die Bijbel rood en die van ons zwart?’ ‘Ik denk omdat rood de kleur van het bloed van de Heere Jezus is’, bedenken ze zelf al.

Nasrani

We bekijken de Arabische letter ن (n), de eerste letter van het woord: Nasrani. Bijna alle vingers gaan de lucht in bij de vraag waar dat woord op lijkt: ‘Nazarener!’ Als deze letter op de deuren werd gekalkt in Irak, was dat levensgevaarlijk voor de christenen die daar woonden toen de Islamitische Staat het daar voor het zeggen had. En toch is het een grote genade en zegen, om in waarheid een volgeling van Jezus de Nazarener te zijn.

Kaarten maken

In de pauze schrijven verschillende kinderen een ن op hun eigen hand. Maar ze schrijven nog meer, iedereen is druk bezig om mooie kaarten en kleurplaten te maken voor de kinderen in vluchtelingenkampen in Irak. Aan het eind van de avond hebben we een prachtige stapel kaarten om de kinderen in het Midden-Oosten een hart onder de riem te steken.

Bedankt jongens en meisjes, voor jullie betrokkenheid en meeleven met de kinderen in vluchtelingenkampen! Wat zou het een wonder zijn als de jongens en meisjes uit Ridderkerk straks samen met de jongens en meisjes uit het Midden-Oosten deel mogen uitmaken van de grote schare uit Openbaring 7. De volgelingen van Jezus de Nazarener, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor den troon, en voor het Lam. Roepend met een grote stem, zeggende: De zaligheid zij onzen God, Die op den troon zit, en het Lam.

Een presentatie bij u?

Mail naar info@stichting-ismael.nl of bel met 06 34 08 54 19 voor meer info over een presentatie op jouw club, jouw school of op uw mannen- of  vrouwenvereniging!

Bijdragen?

Wilt u ook bijdragen aan een van de projecten van Stichting Ismaël? U kunt uw gift overmaken via rekeningnummer NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismael. U kunt ook doneren via www.stichting-ismael.nl/doneren

Boekje aanvragen?

Wil je meer lezen over Woordverkondiging in het Midden-Oosten? Bestel dan hier gratis het boekje Tipje van de sluier.