ANBI keurmerk

De stichting is door de belastingdienst aangemerkt en geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling onder ANBI-nummer 818779391; financiële bijdragen zijn dus fiscaal aftrekbaar.

ANBI

 

 

 

 

 

Transparantie
We vinden transparantie belangrijk. Door publicatie van de jaarrekening geven we inzicht in de cijfers en leggen we verantwoording af omtrent de middelen die zijn ontvangen en besteed. Vanuit veiligheidsoverwegingen is het echter niet altijd mogelijk om projecten en contactpersonen bij naam te noemen. Mocht u aanvullende vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de penningmeester, dhr. M. Waaijenberg: penningmeester@stichting-ismael.nl