Bemoedigd in Egypte

Nieuwsartikel

Ontroerende gesprekken met eenvoudige gelovigen hadden bestuursleden Steef Post en Jan Roukens toen zij onlangs een bezoek aan Egypte brachten. Steef Post vertelt hierover: “Er is een opmerkelijke groei van Egyptenaren die in naam christen waren, maar nu persoonlijk naar het Woord van God gaan vragen.”

Een Egyptische predikant bouwde een veel te grote kerk voor zijn kleine gemeente. Zo vol was hij van het geloof dat zijn gemeente zou groeien en dat er middelen beschikbaar zouden komen. “En dat is ook gebeurd”, vertelt Post. Hij bezocht de predikant tijdens een projectreis naar Egypte.

Het tekent hoe in het land opmerkelijk veel mensen die in naam christen waren, getrokken worden tot het Woord. “We spraken met vrouwen over hoe ze tot God bekeerd waren. Ze konden spreken van een verandering in hun leven. Of een rooms-katholieke jongeman die van een puur formele godsdienst bekeerd werd.”

Hoe is het voor deze christenen in Egypte?
“Er is heel veel overheidscontrole daar. Als je buiten de gestelde regels treedt, vind je de overheid op je pad. Wel is er veel meer vrijheid dan voorheen. Onder de huidige president al-Sisi worden er bijvoorbeeld veel meer kerken gebouwd dan voorheen. De overheid stelt zelfs grond ter beschikking. Gezien deze omstandigheden is dit het moment om Egyptische christenen te steunen.”

Waarin zou Stichting Ismaël wat voor de christenen in Egypte kunnen betekenen?
“Egypte kent hele arme gemeenten die wel graag een kerk zouden willen bouwen, maar daar geen geld voor hebben. Als de overheid een gebied toewijst om een kerk te bouwen, moet er binnen vijf jaar gebouwd worden. Het is bijzonder als je daaraan kunt bijdragen.

Daarnaast is er veel behoefte aan Bijbels onderwijs. We zouden graag lectuur verspreiden die in het gezin gelezen kan worden. Denk aan kinderbijbels, maar ook aan eenvoudige boekjes van bijvoorbeeld Bunyan die iets van de christelijke leer weergeven.

Ook kerken hebben grote behoefte aan ondersteuning op dat gebied. Egypte heeft een hele jonge bevolking. We bezochten een gemeente waar veel tijd werd gestoken in Bijbelonderwijs aan jongeren. Kerken zouden enorm geholpen zijn met eenvoudige methodes voor catechisatie.”

Wat maakte indruk op je tijdens de reis?
“We liepen door een ontzettend arme wijk, en plotseling kwam de gemeentezang ons al van verre tegemoet. De deuren van het kerkje daar stonden wagenwijd open. Overal op de wereld, waar je ook op de landkaart kijkt, heeft God Zijn kerk. Als je dan met die mensen praat, dan voel je je erg verbonden met hen vanwege het geloof in de Heere Jezus Christus.”

Wilt u ook bijdragen aan Bijbels onderwijs in Egypte? Voor € 175,- kunnen we 25 Egyptische gezinnen een kinderbijbel geven. U kunt uw bijdrage overmaken via rekeningnummer NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismael o.v.v. Bijbelse lectuur in Egypte. U kunt ook doneren via www.stichting-ismael.nl/doneren

Kijk hier voor een fotoreportage van de projectreis naar Egypte.

Wil je meer lezen over Woordverkondiging in het Midden-Oosten? Bestel dan hier gratis het boekje Tipje van de sluier.