Een terugblik op de eerste Ismaël Familiedag

Nieuwsartikel

God werkt in de woestijn! Hij geeft water op het droge. Het echtpaar Van de Woestijne, werkzaam als zogenaamde tentenmakers op het Arabisch Schiereiland, is er getuige van dat God door het Evangelie waterstromen uitgiet op het dorre land. Op de Ismaël Familiedag in Gorinchem, zaterdag 17 juni jl., sprak Bram van de Woestijne over het thema ‘Water in de woestijn’.

Het landschap in de Arabische wereld is droog en zo ook de harten van de vele moslims die er wonen. Wie de Heere Jezus Christus niet kent, is dor en vruchteloos. Waar echter de Geest van God werkt, daar komt de woestijn tot bloei. Het gebeurt regelmatig dat moslims door middel van dromen een eerste blik op Jezus mogen werpen, vertelde Bram van de Woestijne, veldwerker in een land op het Arabisch Schiereiland. Na een zoektocht op o.a. internet en sociale media, komen moslims soms bij hem terecht. Hij mag hen dan stap voor stap meer vertellen over de Man uit hun droom. Zo leidt de Heilige Geest Zelf hen in de weg van Gods Woord.

Vrouwen

Brams vrouw Saar vertelde hoe zij als vrouw haar plaats probeert in te nemen in deze totaal andere samenleving. Door aan te passen aan de plaatselijke cultuur vindt zij ingang bij buren en bekenden, hoewel er ook mensen zijn die haar als christen bewust op afstand houden. In woorden en daden wil zij echter de liefde van Christus uitdragen, om te laten zien dat alleen in Hem echte vrede en vrijheid is. Dat is wat de Arabische vrouwen vooral nodig hebben: vrijheid. En dat strekt veel verder dan alleen bevrijd worden van een sluier, volgens Saar.

Muziek en ontmoeting

Behalve de lezingen door de veldwerkers, was er ook muziek en samenzang. Arie van der Vlist begeleidde de samenzang op orgel en piano. Enkele leden van het christelijk orkest Euphonia Talenta droegen op muzikale wijze hun steentje bij. Bijzonder was het om met alle aanwezigen ook enkele liederen in het Arabisch te zingen.
In de pauze was er tijd voor ontmoeting en gelegenheid diverse stands van andere goede doelen te bezoeken. De frietkraam was er voor de inwendige mens. Voor de kinderen waren er waterspelletjes en een springkussen. Voor een extra Arabisch tintje kon er een ritje op een kameel gemaakt worden of kon men zich in Arabische kleding laten fotograferen. Ook de workshop ‘Arabisch schrijven’ was in trek bij jong en oud.

Geroepen om te gaan

Blij verrast waren we ook door de grote belangstelling voor de workshop ‘Geroepen om te gaan’. Onze veldwerkers gingen daar met bezoekers in gesprek over de roeping tot het werk als zgn. tentenmakers. We bidden ook of de Heere Zelf meer mensen wil uitstoten in Zijn wijngaard en of Hij daarvoor, na en naast Zijn Woord, ook lezingen en ontmoetingen als op deze Familiedag wil gebruiken. Bidt u ook mee? Want hoe zullen zij in Hem geloven van Welken zij niet gehoord hebben? (Romeinen 10: 12-15). Lees hier meer over het project Woestijnleven.

Egypte en Irak

Ds. W. Visscher, voorzitter van Stichting Ismaël, verzorgde de opening en sluiting van de Familiedag. In zijn meditatie stond hij stil bij Psalm 87: de Heere bemint Sion, maar ook Rahab en Babel – oftewel: Egypte en Irak, landen in de Arabische wereld – worden vermeld onder degenen die de Heere kennen. Wat een rijke belofte voor deze geestelijk droge gebieden! God Zelf draagt zorg voor de verkondiging van de goede boodschap, het Evangelie, in het Midden-Oosten.

Het was fijn om op onze eerste Ismaël Familiedag in de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem zo’n 300 mensen – jongeren, ouderen, gezinnen met kinderen – te mogen ontmoeten. We hebben uw oprechte belangstelling voor ons werk in de Arabische wereld gezien en gevoeld. Ds. Visscher heeft ook benadrukt dat het gebed de belangrijkste vorm van uw betrokkenheid is. Blijft u ons werk en onze veldwerkers vooral meedragen in uw gebeden!

Kon u niet aanwezig zijn?

Heeft u deze prachtige dag moeten missen? Het Reformatorisch Dagblad plaatste een mooie weergave van onze eerste Ismaël Familiedag. Het RD artikel kunt u hier lezen

We hopen zo spoedig mogelijk een datum voor de Ismaël Familiedag 2024 D.V. bekend te maken. Houd onze nieuwsbrieven in de gaten!

 

Bijdragen aan onze projecten in het Midden-Oosten?

Wilt u ook bijdragen aan een van de projecten van Stichting Ismaël? U kunt uw gift overmaken via rekeningnummer NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismael. U kunt ook doneren via www.stichting-ismael.nl/doneren