Woestijnleven

Project

Ze zijn er helaas: landen in de wereld waar 2000 jaar na de komst van Christus nog altijd géén kerk is. Vooral voor sommige delen van de moslimwereld geldt dat, bijvoorbeeld landen als Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.

Hoe lang zal die situatie nog duren? Het is het diepe verlangen van de mensen achter het interkerkelijk project Woestijnleven dat hierin verandering komt. De uitzending van werkers naar het Midden-Oosten kost veel geld. Te denken valt aan reis- en verblijfskosten, kosten voor taalscholing, onderwijs voor eventuele kinderen, kosten om ex-moslims te kunnen helpen met noodzakelijke voorzieningen, e.d.

Om veiligheidsreden kunnen er geen namen en afbeeldingen van betrokkenen worden gepubliceerd.

Om ons doel te bereiken, worden via dit project werkers uitgezonden om in woord en daad als christenen te leven in landen waar geen openlijke kerk mag bestaan. Onze werkers leven met en naast de inwoners van het land. In persoonlijk contact delen ze het Evangelie en proberen ze te werken aan de opbouw van de kleine, ondergrondse kerk die er in vrijwel ieder gesloten moslimland bestaat. Om veiligheidsredenen kunnen we echter niet alle details verstrekken. Ook moeten we terughoudend zijn met de vermelding van namen van betrokkenen. Bezoek voor meer informatie www.woestijnleven.nl

Hoe kan ik steunen?

Voor uw financiële bijdrage (fiscaal aftrekbaar) hebben we een speciaal rekeningnummer beschikbaar gesteld. Uw gift is heel hartelijk welkom op rekeningnummer NL52 TRIO 0391 1798 29 t.n.v. Stichting Ismaël o.v.v. Woestijnleven. Direct overmaken of periodiek steunen? Klik hier.

Impact

2 Er zijn 2 veldwerkers actief in ondergrondse kerken

2 Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten