Woestijnleven

Project

Ze zijn er helaas: landen waar 2.000 jaar na de komst van Christus nog altijd géén kerk is. Vooral voor sommige delen van de moslimwereld geldt dat. Hoe lang zal die situatie nog duren? Het is ons diepe verlangen dat hierin verandering komt.

Impact

tentenmakers Er zijn meerdere veldwerkteams, ze wonen en werken als tentenmaker

werkveld Actief in landen als Jordanië, Egypte, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten

uitzending Heb jij het verlangen om voor langere tijd (longterm) uitgezonden te worden?

De focus van Stichting Ismaël ligt op de (gesloten) landen van het Midden-Oosten, waar nog geen autochtone kerk bestaat. Dat is met name het geval op het Arabisch schiereiland. Maar ook in de andere streng islamitische landen van de Arabische wereld hebben velen nog nooit van het Evangelie gehoord.

In woord en daad

Om ons doel te bereiken, worden via het project Woestijnleven veldwerkers uitgezonden (ook wel aangeduid als tentenmakers) om in woord en daad als christenen te leven in landen waar geen openlijke kerk mag bestaan. Onze werkers leven met en naast de inwoners van het land. In persoonlijk contact delen ze het Evangelie en proberen ze te werken aan de opbouw van de kleine, soms ondergrondse, kerk die er in vrijwel ieder gesloten moslimland bestaat. In Arabische landen waar wél een bovengrondse kerk bestaat, zoeken onze werkers samenwerking met de lokale kerk.

De veldwerkers van Woestijnleven werken in de Arabische wereld. Die strekt zich uit van Irak in het oosten, Egypte in het westen, tot het Arabisch Schiereiland in het zuiden. Om veiligheidsredenen kunnen we niet precies zeggen waar onze werkers zitten, maar zij werken in verschillende landen in deze regio. Ook moeten we terughoudend zijn met de vermelding van de namen van betrokkenen.

Woestijnleven projecten

Meer moslims dan ooit tevoren keren zich af van het geweld van de radicale islam en vinden vrede in het Evangelie van Jezus Christus. Maar ‘Hoe zullen zij in Hem geloven van Wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?’ Romeinen 10:14-15
Het is onze wens en bede om hier met de projecten Woestijnleven Elim, Woestijnleven Saron, Woestijnleven Mozes, Woestijnleven Hagar en Woestijnleven Ruth een klein schakeltje in te mogen zijn.
Om veiligheidsredenen kunnen er geen namen en afbeeldingen van betrokkenen worden gepubliceerd.

Ook geroepen om te gaan?

We hopen en bidden dat de Heere nog meer mensen het verlangen zal geven om voor langere tijd (longterm) uitgezonden te worden, het is hard nodig. Er zijn ook mogelijkheden om voor kortere tijd (shortterm) te gaan. Juist in de islamitische wereld leven nog miljoenen mensen die nog nooit een volgeling van Jezus hebben ontmoet. De velden zijn wit om te oogsten, maar er zijn weinig arbeiders.
Ondanks dat veel landen in het Midden-Oosten niet openstaan voor zendelingen, is het toch goed mogelijk om in woord en daad het Evangelie uit te dragen – zelfs in gesloten landen en zelfs met een gezin.

Meer weten hierover? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek via de bureaumanager van Stichting Ismaël, info@stichting-ismael.nl.

Bijdragen

Onze veldwerkers worden uitgezonden als vrijwilliger en zijn qua inkomsten volledig afhankelijk van giften.
Doet u mee om deze uitzendingen mogelijk te maken en zo het Evangelie te laten klinken op plaatsen waar het anders niet wordt gehoord?
Uw gift (ANBI, fiscaal aftrekbaar) is heel hartelijk welkom.

Doneren is mogelijk via onderstaande button.

doneren

U kunt ook meehelpen door uw gift over te maken op rekeningnummer NL77 TRIO 0320 6252 65 t.n.v. Stichting Ismael o.v.v. Woestijnleven veldwerkers.