Het is als een nare droom die zich elke nacht herhaalt

Nieuwsartikel

Sinds de aanslag van Hamas op Israëlisch grondgebied op 7 oktober 2023 is er veel gebeurd in en rond Gaza. Stichting Ismaël wierf fondsen om gevluchte Gazanen te helpen. De Egyptische dominee Hanna Maher Khalbouta helpt gevluchte Gazanen in de Egyptische stad Al-Arish. We interviewden hem.

Dominee Hanna Maher Khalbouta ging in 2011 als missionaris naar Gaza en werd in 2016 dominee van de Gaza Baptistenkerk. Van 2020 tot mei 2023 was hij pastor in Beni Suef en keerde in juni 2023 terug naar Gaza. Zijn vrouw is Palestijns en samen hebben ze twee kinderen.

 

Al-Arish is de hoofdstad van het gouvernement Noord-Sinaï in Egypte en ligt aan de Middellandse Zeekust, 45 kilometer ten westen van de grens met Gaza. Aan de andere kant van de grens ligt Rafah. Door de oorlog zijn duizenden Palestijnen gestrand in Al-Arish. Onder hen zijn veel gewonden die in de ziekenhuizen van Al-Arish en omgeving opgenomen zijn.

Wat is uw persoonlijke indruk van de situatie?

“Elke oorlog is deprimerend en verwarrend. Elk persoonlijk verhaal uit Gaza heeft impact op mij. Het is alsof een nare droom zich elke nacht herhaalt. Toch ben ik blij dat ik kan luisteren, mensen kan helpen en deelgenoot ben. Het is bijzonder om hun blijdschap te zien wanneer ze hulp ontvangen.”

Wat is de huidige situatie in Al-Arish en hoe ziet u de situatie in de toekomst?

“De situatie in Al-Arish is erg slecht. Sommige Palestijnen wonen in door de overheid beschikbaar gestelde noodwoningen met weinig meubels, alleen het noodzakelijke. Wij hebben sommige families geholpen met een paar meubels. Het leven is taai, ze volgen het nieuws en maken zich zorgen over hun familie in Gaza. Ze hebben bijna alles verloren en leven van hulp.
Wij helpen hen met voedsel en door kleding en matrassen te leveren. Vele vluchtelingen voelen alsof ze in een gevangenis verblijven, omdat ze voor elke verplaatsing toestemming nodig hebben. Andere mensen hebben een woonruimte kunnen huren of wonen bij familieleden. Zij voelen zich vrijer, maar hebben moeite om de huur te kunnen betalen en om aan voedsel te komen. Daarom helpen wij continu met voedsel.”

Vertel ons over uw team en hun dagelijkse werkzaamheden

“Eigenlijk heb ik geen team. Ik werk soms samen met een ouderling uit de dichtstbijzijnde kerk. Maar dat is 190 km verderop en is de enige presbyteriaanse kerk in Noord-Sinaï. Een andere dominee heeft mij een paar keer vergezeld. Ik krijg wel hulp van een aantal lokale mensen en van andere gevluchte Gazanen. Tegelijkertijd weet ik dat christenen uit Nederland voor ons bidden.”

Wat raakt u tijdens de hulpverlening?

“Ik herinner me een vrouw die heel blij was omdat we haar een wasmachine hadden gebracht: Ik leefde een luxueus leven in Gaza, maar raakte alles kwijt, verliet noodgedwongen mijn huis en land en verloor dierbaren. Nu heb ik een moeilijk leven zonder de noodzakelijke dingen. Ik moest zes maanden lang met de hand wassen. Ik ben zo blij met deze simpele wasmachine. God zal u belonen, zei ze.”

Zijn er mogelijkheden om het Evangelie te delen?

“We delen veel, maar preken mogen we hier niet. Soms bidden we met en voor de hulpontvangers. Soms delen we een verhaal uit de Bijbel: Hoe God ons beschermt, hoe Jezus duizenden voedde, en sommige mensen vragen naar het christendom: hoe bid je?, hoe geloof je in Christus? Ik bid veel tot God om mij wijsheid te geven om op een juiste manier te reageren.”

“Ik merk een verandering in het denken over het christelijk geloof en over christenen, ook bij lokale mensen. En van hen helpt me weleens, Hij zei onlangs: “Jullie planten liefde in een land van haat; jullie planten tolerantie in een land van geweld; jullie veranderen de geschiedenis van mijn stad.” Het geestelijke klimaat verandert in Al-Arish. Ik voel de aanwezigheid van God bij onze werkzaamheden. Hij verandert harten, het is Gods genade.”

Is het noodzakelijk en ook uw wens om dit project voort te zetten?

“Helaas wel. Ik heb geen andere keus dan de vraag met ‘ja’ te beantwoorden. We zullen de Gazanen in Al-Arish blijven ondersteunen tot het einde van de oorlog. En mocht de oorlog ooit eindigen, dan zal er veel weeropbouwwerk nodig zijn in Gaza.”

Meer informatie leest u op de projectpagina.

Helpt u mee?

Blijft u de christenen in Gaza en degenen die op de vlucht geslagen zijn gedenken in uw gebed? Stichting Ismaël steunt het werk van ds. Hanna Maher Khalbouta en draagt zo bij aan de materiële hulp aan Gazaanse christenen die op de vlucht zijn.
Doneren is mogelijk via onderstaande button.

doneren

U kunt ook meehelpen door uw gift over te maken op rekeningnummer NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismael o.v.v. Noodhulp Gaza.