Noodhulp aan Gaza

Project

Sinds de aanslag van Hamas op Israëlisch grondgebied op 7 oktober 2023 is er veel gebeurd in en rond Gaza. Stichting Ismaël wierf fondsen om gevluchte Gazanen te helpen. De Egyptische dominee Hanna Maher Khalbouta helpt gevluchte Gazanen in de Egyptische stad Al-Arish.

Impact

Waarom? Hulp bieden en een woord van hoop meegeven

Wie? Materiele hulp aan vluchtelingen uit Gaza

Budget? Voor dit project is € 40.000 nodig

Locatie

Al-Arish is de hoofdstad van het gouvernement Noord-Sinaï in Egypte en ligt aan de Middellandse Zeekust, 45 kilometer ten westen van de grens tussen Egypte en Gaza. Door de oorlog zijn veel Palestijnen gestrand in Al-Arish, die vanwege de oorlog niet naar Gaza kunnen terugkeren. Er zijn gewonden uit Gaza die in de ziekenhuizen van Al-Arish, Sheikh Zuweid en Bir Al-Ab behandeld worden.

Lokale contactpersoon

De manager van het noodhulpproject is dominee Hanna Maher Khalbouta. Hij ging in 2011 als missionaris naar Gaza en werd in 2016 pastor van de Gaza Baptistenkerk. Van 2020 tot mei 2023 was hij pastor in Beni Suef en keerde in juni 2023 terug naar Gaza. Zijn vrouw is Palestijnse. Momenteel werkt hij in de stad Al-Arish om hulp te bieden en Gods liefde te delen te midden van een humanitaire ramp.

 

Geschiedenis

De Israël-Gaza-oorlog is een escalatie van het Israëlisch-Palestijns conflict die begon op 7 oktober 2023 doordat gewapende Hamasstrijders circa 1.200 Israëliërs doodden, ruim 5.100 duizend verwondden en er werden circa 250 mensen gekidnapt. Het Israëlische leger ging daarna over tot raketaanvallen en daarna volgde een grondoffensief dat nog steeds voortduurt met 37.431 Palestijnse doden en duizenden gewonden onder de Hamas aanhang en burgerbevolking.

Anticipatie op de hulpvraag uit Gaza

Vrij snel na de escalatie in het conflict onderzochten we hoe we hulp konden bieden. We hadden contact met ds. Massad die nauw bij de Gaza Baptist Church betrokken was. Het kerkgebouw ligt dichtbij het hoofdbureau van de politie in Gaza, gerund door Hamas. Bij een zwaar bombardementen liep het kerkgebouw schade op en werd later rechtstreeks onder vuur genomen. Het complex van vijf verdiepingen herbergde behalve het kerkgebouw ook een zondagschool, gebedsruimten en de enige christelijke bibliotheek in Gaza.

Hulp in Gaza is erg lastig. Van de geschatte 1.000 christenen, op een bevolking van 2,3 miljoen, zijn er velen verspreid en of gevlucht. Daarom hebben we op 13 december 2023 besloten om dominee Hanna Maher Khalbouta te ondersteunen in zijn werk om als hulpverlener te werken onder zijn landgenomen in het Egyptische plaats Al Arish.

Hulp over de grens

Niet alle Gazaanse christenen bleven in Gaza. Een deel vluchtte naar het zuiden, waar dominee Hanna de zorg voor Gazaanse vluchtelingen op zich nam. Hij diende de kerk in Gaza al verschillende jaren als missionair predikant. Momenteel verleent hij dus hulp aan gestrande vluchtelingen in een Egyptisch stadje in de Sinaï-woestijn, niet ver van de zuidgrens van de Gazastrook. Onder de reizigers zijn veel gewonden, die medische hulp nodig hebben in één van de omliggende ziekenhuizen. Ook is er – behalve huisvesting voor de vluchtelingen – dringend behoefte aan kleding, schoeisel, beddengoed en huisraad. Voor de gewonden en hun families zijn er ook medicijnen, voedsel en dekens nodig.

Geen Woord, wel daden

Omdat elke vorm van communicatie openbaar en transparant moet zijn voor de politie, is er geen mogelijkheid om het Evangelie hier openlijk te delen. Dominee Hanna Maher Khalbouta moet de Woordverkondiging dus achterwege laten en zijn christen-zijn met name in zijn daden laten zien. “Wat wij kunnen doen is hulp bieden en een woord van hoop meegeven,” aldus de Egyptische predikant. “Voor deze mensen is het duidelijk dat wij christen zijn en dat God voor hen zorgt; dat is voldoende.”

  

Hulp blijft nodig

Vanaf 1 januari 2024 ondersteunt Stichting Ismaël het werk van dominee Hanna Maher Khalbouta. We ontvingen van diverse mensen ruimhartige giften, waarvoor veel dank! De oorlog gaat door en hulp blijft nodig. Pastor Hanna Maher Khalbouta zegt in een interview: “We zullen de mensen van Al-Arish blijven ondersteunen tot het einde van de oorlog. En mocht de oorlog ooit eindigen, dan zal er veel weeropbouwwerk nodig zijn in Gaza.”

Helpt u mee?

Blijft u de christenen in Gaza en degenen die op de vlucht geslagen zijn gedenken in uw gebed? Stichting Ismaël steunt het werk van ds. Hanna Maher Khalbouta en draagt zo bij aan de materiële hulp aan Gazaanse christenen die op de vlucht zijn.
Doneren is mogelijk via onderstaande button en selecteer Noodhulp Gaza.

doneren

U kunt ook meehelpen door uw gift over te maken op rekeningnummer NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismael o.v.v. Noodhulp Gaza.