Kleur bekennen

Nieuwsartikel

Fadi durft met niemand spreken over zijn geloof in Jezus Christus. Hij vermijdt zelfs het contact met andere christenen, om maar niet met hen geassocieerd te worden. Totdat God Zelf hem laat zien dat dit niet Zijn bedoeling is. Tegenwoordig bekent Fadi kleur.

Februari 2023. Even leek het werk in het Noord-Irakese Duhok en omgeving hen bij de handen af te breken. Zou de allesverwoestende aardbeving een streep halen door het vele werk dat pastoraal werker ds. Firas en zijn vrouw Rita hadden verzet?! In de periode vóór de aardbeving hadden ze met verwondering mogen zien hoe steeds meer mensen open stonden voor het Evangelie. De belangstelling groeide en op verschillende locaties in de regio hielden ze bijbelstudies. De aardbeving maakte alles anders.

Toch banen Firas en Rita (lees hier meer over het werk van Firas)zich letterlijk een weg door de puinhopen om mensen te bereiken en ze te bemoedigen. Godzijdank raken ze het contact met de mensen niet kwijt. De vreugde is dan ook groot als ze drie weken na de aardbeving hun bijbelstudies alweer kunnen hervatten. Mensen met verschillende achtergronden – Jezidi, moslims, katholieke en orthodoxe christenen – komen samen rondom het Woord. Ja, ze ervaren ook druk en tegenstand in hun omgeving, maar de honger naar het Woord is sterker!

Conferentie

Veel gelovigen met een moslimachtergrond bemerken bij zichzelf een zekere terughoudendheid in het getuigen over hun geloof in Jezus Christus. Heel begrijpelijk, zult u denken. Toch willen deze MBB’ers (Muslim Background Believers) daar geen genoegen mee nemen. Het is hun verlangen om meer vrijmoedigheid te krijgen in het getuigen.

Ds. Firas had in maart 2023 een conferentie gepland om deze gelovigen toe te rusten. Het was spannend: zouden mensen zo kort na de aardbeving de moeite nemen om naar de conferentie te komen? Boven verwachting kwamen zo’n 60 deelnemers op af. Firas gaf hen in drie dagen tijd geestelijk en praktisch onderwijs uit het Oude en Nieuwe Testament. Bovendien hielp het onderwijs over de grote Evangelist – de Heere Jezus Zelf – de deelnemers om over hun eigen terughoudendheid heen te stappen.

Toerusting

Fadi, die eerst tegen niemand durfde zeggen dat hij christen was geworden, zorgde altijd dat hij niet met andere christenen gezien werd. “Toen ik de uitnodiging voor de conferentie kreeg, liet God mij zien dat die levensstijl niet goed was. Ik moest contact hebben met andere christenen en kleur bekennen. Nu wil ik anderen vertellen over mijn nieuw ontvangen geloof.”
Mohammed, die zich tegenwoordig John noemt, voelt zich gesterkt en toegerust door het onderwijs op de conferentie: “Ik ben erg blij dat ik hier mocht komen. Ik ben al langere tijd een volgeling van Jezus, maar wist niet hoe ik het Evangelie moest delen met anderen. Ik heb nu geleerd hoe ik mijn geloof kan delen met mensen om me heen en in het bijzonder met moslims.”

Helpt u mee?

Stichting Ismaël droeg financieel bij aan de vervolgconferentie, die in juli 2023 georganiseerd werd. Er kwamen nog meer mensen dan op de eerste conferentie. Zo worden gelovigen met een moslimachtergrond vanuit Gods Woord toegerust om tot zegen te kunnen zijn in hun eigen omgeving. “Gij zult Mijn getuigen zijn”, zei de grote Evangelist. Hij draagt er ook Zelf zorg voor!

U kunt uw bijdrage overmaken via rekeningnummer NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismael o.v.v. Pastoraal werk in Duhok – Noord Irak
Doneren is ook mogelijk via www.stichting-ismael.nl/doneren en selecteer Pastoraal werk in Duhok – Noord Irak