Projectreis naar de Levant

Nieuwsartikel

“Het is mijn verlangen dat de mensen in mijn dorp getrouw mogen zijn in Gods Woord, en de liefde van de Heere Jezus mogen uitstralen naar alle plaatsen in de omgeving.” We bewaren goede herinneringen aan het gesprek met pastor Saleem Farah uit Kharaba evenals aan de vele andere ontmoetingen die we op deze projectreis mochten hebben.

Van maandag 3 januari tot dinsdag 10 januari was onze bureaumanager Jan Vreeken op bezoek in de Levant, deze keer in Syrië en Libanon.

Deze projectreis had meerdere doelen:

  • projectpartners spreken en bemoedigen
  • projecten bespreken voor verdere uitvoering
  • projecten bezoeken
  • onderzoek naar nieuwe projectmogelijkheden
  • afronding van het project Hulp via de kerken in Beiroet

Aan de hand van een aantal ontmoetingen willen we u mee op reis nemen.
Zodoende krijgt u enerzijds wat beeld bij deze landen en anderzijds krijgt u een inkijkje in onze projecten.

Beka’a-vallei

In Libanon waren we te gast bij Boulos. Hij verzorgt zijn ouders die hulpbehoevend zijn, en kan daardoor niet ver van huis. Het vertaalwerk dat hij voor Stichting Ismaël doet, geeft hem de gelegenheid om thuis te werken. Ook gaat hij een serie video’s produceren met 66 Arabische Bijbelverzen, uit ieder Bijbelboek een tekst.

Tijdens de ritten vertelde Boulos over de huidige situatie in Libanon. Het land verkeerd in een enorme crisis, zo verdient een politieagent ongeveer € 60,00 per maand. Het is dus niet verwonderlijk dat steeds meer mensen niet genoeg hebben om in hun basisbehoeften te kunnen voorzien.
Op onze rit naar Syrië kwamen we door de Beka’a-vallei, met op de achtergrond de besneeuwde Hermon. In dit dal verblijven meer dan een miljoen Syrische vluchtelingen.

Damascus

We verbleven in een guesthouse boven de kerk van pastor Samir Yacco in de wijk Dwella vlak bij het oude centrum van Damascus, een volkswijk met allemaal smalle straatjes. Zachtjes gezegd, er wonen geen rijke mensen.
Op de vraag aan ouderling George welk Bijbelgedeelte hem op dit moment aansprak, ging hij Psalm 8 lezen, over hoe heerlijk en onbevattelijk groot Zijn Naam is; daarna zong hij deze Psalm.

Gesproken is over de situatie in Syrië en over de situatie van de kerk in Syrië. De Heere Jezus spoorde aan om de heggen en de stegen in te gaan. Zo mag de kerk ook het Evangelie verkondigen in deze zeer oude stad. Daarnaast kan op kleine schaal enige praktische hulp gegeven worden aan de meest behoeftigen.
Dit jaar is het boekje “Een alarm aan de onbekeerden” van Joseph Alleine op meerdere plaatsen in Syrië uitgereikt. Mooi om te merken dat deze puriteinse boekjes goede ingang vinden. Afgesproken is dat Ismaël gaat voorzien in de kosten voor een herdruk van 2.000 Bijbels.

Diaconale hulp via de kerken

Vanuit diverse kerken in Syrië worden voedselpakketten en medicatie uitgereikt. Om een indruk te krijgen van dit project bezochten we een aantal gezinnen. Zo ook een woning waar een jongeman op bed lag. Hij woont bij zijn moeder en is zeven jaar geleden getroffen door een granaatscherf in zijn wang, hierdoor vanaf zijn nek verlamd. In een ander huis was van een een weduwvrouw met een verstandelijk en lichamelijk gehandicapt kind. Terwijl de moeder zwanger was, is de vader omgekomen bij een auto-ongeluk. Ook hebben we bezoeken gebracht aan een ouder echtpaar bezocht, aan een man met dochter en kleinzoon en aan een moeder met dochter. Het is mooi om te zien hoe blij deze mensen zijn met de geboden hulp, maar vooral ook met de pastorale zorg; dat er iemand is die voor hen bidt.

Kharaba

In het zuiden van Syrië, vlakbij de Jordanese grens, ligt het plaatsje Kharaba. Het is een christelijk dorpje in een gebied met verder overwegend Druzen en soennitische moslims.Dit dorpje is vanwege IS en andere jihadistische groepen vijf jaar grotendeels verlaten geweest. Begin vorig jaar zijn de meeste mensen weer teruggekeerd, hun woningen zijn weer redelijk opgeknapt.
Pastor Saleem Farah van de Presbyterian Church of Kharaba voelt zich geroepen om dit dorp als een herder te leiden en ook aan de mensen in de omliggende dorpen – moslims en druzen – het Evangelie bekend te maken.

De meeste verwoestingen aan de kerk zijn gerepareerd, maar de kerk is alleen te bereiken via een steil pad, voor ouderen moeilijk toegankelijk. Tot daar een oplossing voor is, worden de diensten belegd in een verenigingsgebouw een paar straten verder. Ook dit gebouw is mooi opgeknapt, maar er moeten nodig herstelwerkzaamheden aan de fundering plaatsvinden. We hopen dat we de middelen krijgen om deze werkzaamheden te kunnen bekostigen. Stichting Ismael voorziet deze gemeente van Bijbels en andere christelijke lectuur.

Bozra

Onze begeleiders raadden een bezoek aan het zuid-Syrische Bosra af, ze konden de veiligheid niet waarborgen. Echter bood een groep militairen spontaan aan om ons te begeleiden naar deze imposante stad uit oudheid, Romeinse tijd en Byzantijnse periode. In Amos 1:12 staat … dat zal de paleizen van Bozra verteren. Volgens o.a. de kanttekeningen zijn er waarschijnlijk twee steden geweest met de naam Bozra, een in Edom en een in Moab. De opgravingen bij de zuid-Syrische stad Bozra zouden dan geduid kunnen worden als het Bozra waar Amos en ook Micha over spreken.

Aleppo

Als je vanuit Damascus naar Aleppo rijdt, kom je langs de wijk Douma, zo ver als je kunt kijken ligt alles in puin. Anderhalf uur later volgt Homs, precies eender. Weer een uur later bereik je de provincie Idlib, weer hetzelfde beeld. We verbleven in West-Aleppo, waar de gevolgen van de oorlog niet zo te zien zijn.

Oost-Aleppo daarentegen is een bewoonde oorlogsruïne, hier en daar hangt nog de was op het balkon, de kinderen spelen buiten enz. en dat in een spookstad zonder elektriciteit en andere basisvoorzieningen.

We waren uitgenodigd bij mevrouw Haddad. Zij was getrouwd met de bekende dominee Haddad, die vorig jaar is overleden. Ze doet Bijbelstudie met een groep weduwen die hun man in de oorlog verloren hebben. Bij het afscheid las ze uit Genesis 15: 1-6 over het geloof van Abraham. Via haar willen we ook een aantal families betrekken bij het noodhulpproject.

De imposante oude citadel van Aleppo deed ons denken aan ‘een stad op een berg die niet verborgen kan blijven’. Het is onze bede dat ook de kerk in Aleppo haar licht kan laten schijnen.

Beiroet

Vroeg in de ochtend hebben we uitgecheckt in Aleppo en zijn we vertrokken naar Beiroet (weer met Badr), een rit van ongeveer 5 uur. De weg van Aleppo naar Beiroet brengt ons door de provincie Idlib, deze weg is een tijdlang frontlinie geweest, en dat is te zien ook.  En het is er nog steeds onrustig. Via de Vallei der Christenen (in de verte zagen we het kasteel van de kruisvaarders) zijn we via de noordgrens Libanon ingereden. Her laatste stuk naar Beiroet gaat langs de Middellandse Zeekust, o.a. langs Tripoli en Byblos, mooie route met rechts de zee en links besneeuwde bergtoppen.

De bezoeken in Beiroet stonden vooral in het teken van het project Hulp via de kerken in Beiroet. Diverse kerken hadden forse beschadigingen, mede door onze hulp zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Het was goed om te zien dat er weer zondagse erediensten belegd konden worden.


In de Badaro Church van ds. Skaff mocht Jan Vreeken een inleiding houden over Klaagliederen 3: Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben; Zij zijn allen morgen nieuw, Uw trouw is groot.

De huidige situatie in Libanon stelt de kerken voor een haast onmogelijke opdracht om uitvoering te geven aan haar diaconale taken. Maar we hebben gezien hoe ze dat toch vol liefde en overgave doen. Ondanks de bittere armoede tonen de gezinnen hun oprechte en is er openheid voor pastorale steun.

Ook hebben we gesproken over prison ministry. Met een grote groep vrijwilligers wordt in gevangenissen het Evangelie gedeeld aan vooral moslims, vaak groepen van meer dan 50 mensen. Ook worden er Bijbels en andere lectuur uitgereikt. Het verdient onze steun.

Aan het eind van onze reis hebben we de haven van Beiroet bezocht. De directe omgeving van het havengebied is nauwelijks verbeterd sinds de explosie. De Libanese politiek wil liever rust dan een transparant onderzoek naar de schuldige. Het was mooi om op deze plek onze reis af te sluiten, de plek waar in 2020 het project Hulp via de kerken in Beiroet was gestart. We hebben met dit project veel mooie dingen kunnen doen, de kerken zijn er ons enorm dankbaar voor, maar de zorgwekkende gevolgen van de recente economische situatie zijn het nieuwe probleem waar dit mooie land mee te kampen heeft.

Als we al het leed zien, kun je je haast geen gedachten vormen over oplossingen. Alleen Gods Woord biedt uitkomst. Zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren. Zou de Heere het werk van Stichting Ismael willen gebruiken tot heil van die en gene?

Betrokkenheid

Wilt u ook bijdragen aan een van de projecten Stichting Ismaël? U kunt uw gift overmaken via rekeningnummer NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismael. U kunt ook doneren via www.stichting-ismael.nl/doneren

Boekje bestellen?

Wil je meer lezen over Woordverkondiging in het Midden-Oosten? Bestel dan hier www.stichting-ismael.nl/tipjevandesluier/ gratis het boekje Tipje van de sluier.