Hulp door en voor christenen Gaza

Project

Naar Gaza kan ‘de dominee van Gaza’ niet. Bij gebrek aan elektriciteit kan hij zijn gemeenteleden momenteel ook niet via de Zoom-kerkdiensten zien. “Ik bid voor een staakt-het-vuren en voor een einde aan deze oorlog”, zegt dominee Hanna Massad.

Impact

Waarom? Hulp bieden en een woord van hoop meegeven

Wie? Materiele hulp aan vluchtelingen uit Gaza

Budget? Voor dit project is € 30.000 nodig

Groot verdriet over zijn verwoeste kerk

Massad (64) leidt de Gaza Baptist Church op afstand, vanuit de Amerikaanse staat Connecticut. Met groot verdriet ziet hij daar de beelden van wat ooit het kerkgebouw van zijn gemeente was: nu zwartgeblakerde, smeulende resten en ingestorte muren. Het gebouw ligt dichtbij het hoofdbureau van de politie in Gaza, gerund door Hamas. Bij zware bombardementen lopen ook gebouwen in de omgeving schade op. Ook werd het kerkgebouw rechtstreeks onder vuur genomen.

Het gebouw ligt Massad na aan het hart. “Het staat er sinds 2005 en we hebben gezien hoe God ons voorzag van middelen om het te bouwen.” Het complex van vijf verdiepingen herbergde behalve het kerkgebouw ook een zondagschool, gebedsruimten en de enige christelijke bibliotheek die Gaza rijk was.

Zorg voor elkaar

De Gaza Baptist Church is de enige actieve protestantse kerk in Gaza. De christenen in Gaza – nog geen duizend personen in totaal – zijn op een bevolking van 2,3 miljoen een uiterst kwetsbare gemeenschap. Toch zochten ze elkaar na het begin van de oorlog op. “Samen met gemeenteleden van de Grieks-orthodoxe kerk en de katholieke kerk delen we warme maaltijden uit. We helpen elkaar en we zorgen voor elkaar. Maar het leed is groot en de mensen zijn uitgeput van het geweld.”
Massad hoopt dat christenen wereldwijd zich het leed van hun mede-christenen in Gaza aantrekken. “Als christenen horen we bij één grote, wereldwijde familie.”

Hulp over de grens

Niet alle Gazaanse christenen bleven in Gaza. Een deel vluchtte naar het zuiden, waar dominee Hanna Maher Khalbouta de zorg voor Gazaanse vluchtelingen op zich nam. Hij diende de kerk in Gaza al verschillende jaren als missionair predikant. Momenteel verleent hij hulp aan gestrande vluchtelingen in een Egyptisch plaatsje in de Sinaï-woestijn, niet ver van de zuidgrens van de Gazastrook. Onder de reizigers zijn veel gewonden, die medische hulp nodig hebben in één van de omliggende ziekenhuizen. Ook is er – behalve huisvesting voor de vluchtelingen – dringend behoefte aan (winter)kleding, schoeisel, beddengoed en huisraad. Voor de gewonden en hun families zijn er ook medicijnen, voedsel en dekens nodig.

Geen Woord, wel daden

Omdat elke vorm van communicatie openbaar en transparant moet zijn voor de politie, is er geen mogelijkheid om het Evangelie hier openlijk te delen. Dominee Maher Khalbouta moet de Woordverkondiging dus achterwege laten en zijn christen-zijn met name in zijn daden laten zien. “Wat wij kunnen doen is hulp bieden en een woord van hoop meegeven,” aldus de Egyptische predikant. “Voor deze mensen is het duidelijk dat wij christen zijn en dat God voor hen zorgt; dat is voldoende.”

Helpt u mee?

Blijft u de christenen in Gaza en degenen die op de vlucht geslagen zijn gedenken in uw gebed? Stichting Ismaël steunt het werk van ds. Hanna Maher Khalbouta en draagt zo bij aan de materiële hulp aan Gazaanse christenen die op de vlucht zijn.
U kunt meehelpen door uw gift over te maken op rekeningnummer NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismael o.v.v. Hulp door en voor christenen Gaza.
Doneren is ook mogelijk via www.stichting-ismael.nl/doneren en selecteer Hulp door en voor christenen Gaza.