Hulp via de kerken na de aardbeving

Project

Turkije en Syrië werden in de nacht van maandag 6 februari 2023 getroffen door een enorme aardbeving. We werden er op gewezen dat alles vergankelijk is; de stem des Heeren klonk in de elementen van de natuur! Duizenden mensen stierven, tienduizenden anderen raakten gewond.

Grote delen van Aleppo waren door de oorlog al verwoest, de aardbeving heeft het nog veel erger gemaakt. De aarde werd beroerd en daverde (Ps. 77: 19). Stichting Ismaël wil de mensen in noordwest Syrië helpen om juist in deze nood christelijke barmhartigheid te tonen en in Woord en daad ook het evangelie te (blijven) verkondigen. Om in deze onbeschrijfelijke situatie niet alleen te voorzien in de onvoorstelbare materiële nood, maar ook in de geestelijke nood van Aleppo en omgeving.

Verbondenheid met de kerken
Als Stichting Ismaël leven we mee met de kerken in Aleppo, Hamah, Latakia enz. en de honderdduizenden die getroffen zijn door deze ramp. De kerken in deze regio liggen ons na aan het hart. Er wonen relatief veel contactpersonen met wie Stichting Ismaël nauwe relaties onderhoudt. Onder hen zijn leiders van christelijke gemeenten en kerken met wie we ons sterk verbonden weten.

   

Materiële en geestelijke hulp

  • De predikant van de baptisten gemeente (ds. Samir Yacco) in Damascus heeft door zijn positie binnen de synode een uitgebreid netwerk en een grote vertrouwenspositie. Hij zal ter plaatse als coördinator fungeren, terzijde gestaan door zijn team.
  • We hebben contacten met zowel de orthodoxe als de protestantse Armeense gemeentes in Aleppo. Er is een groep van zeer betrokken mensen die direct na de aardbeving al begonnen zijn met opvang van mensen en uitreiking van eerstelijns hulp. Via hen zal in de komende tijd ook eerstelijns hulp uitgereikt worden, en via zijn team zal ook de long term hulp uitgevoerd worden.
  • De Presbyteriaanse kerk in Beiroet heeft goede contacten met de presbyteriaanse kerken in Aleppo. Via hen zullen vanuit Beiroet hulptransporten worden georganiseerd naar Aleppo en omgeving. Hiermee wordt op kleine schaal ook een kleine impuls gegeven aan de werkgelegenheid in Libanon. De uitreiking zal plaatsvinden via vooral de presbyteriaanse gemeentes in Aleppo.
  • We hebben contact met de voorganger van een baptistengemeente in Aleppo. Via zijn gemeente zal in de komende tijd eerstelijns hulp uitgereikt worden, en via zijn gemeente zal ook long term hulp uitgevoerd worden.
  • Waar er lopende dit project vanuit de regio nieuwe mogelijkheden op ons pad zullen komen, zullen we deze zeker overwegen.
  • Bij de uitreiking zal zoveel als mogelijk het Woord opengaan, wordt een gebed gedaan (individueel thuis, of gezamenlijk in de kerk) en er wordt in de meeste gevallen een boekje met Bijbelse inhoud uitgereikt (uit door Stichting Ismaël mogelijk gemaakte vertaalprojecten).

   

   

Hulpverlening direct op gang gekomen
Het was overduidelijk dat Aleppo hulp nodig heeft. Die hulpverlening is vrijwel direct ook op gang gekomen. Tegelijk komt bij ons de vraag naar boven: welke mogelijkheden bieden deze bijzondere omstandigheden om onze broeders en zusters in Aleppo te helpen om christelijke liefde te tonen en juist in deze nood het evangelie te (blijven) verkondigen? We willen de mogelijkheden benutten om, te midden van de onvoorstelbare materiële nood, ook te voorzien in de geestelijke nood van deze zwaar getroffen, wanhopige stad. We doen dit in samenspraak met onze partners, de kerken in Syrië en Libanon.

“We willen de mogelijkheden benutten om, te midden van de onvoorstelbare materiële nood, ook te voorzien in de geestelijke nood van dit zwaar getroffen gebied.”

Helpt u mee?
Stichting Ismaël juicht het van harte toe als kerken, ondernemers en particulieren in Nederland willen bijdragen aan deze vorm van hulpverlening. Dat kan via rekeningnummer NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismael o.v.v. Hulp via de kerken na de aardbeving. Doneren is ook mogelijk via www.stichting-ismael.nl/doneren en selecteer Hulp via de kerken na de aardbeving.

Mogen we voor deze vorm van hulpverlening aan het verwoeste Aleppo ook een beroep doen op u?

Contact is mogelijk via secretariaat@stichting-ismael.nl of via  06 340 854 19