Impressie 13: Een teken van hoop in de woestijn!

Project

Gehuld in een zwart gewaad (hier heet dat een ‘abaja’) zat Liya tegenover mij. Haar haren waren bedekt met een zelfde kleur hoofddoek. Iedereen zou denken dat zij een moslima was, onze veldwerker wist echter meer.

Wat houdt Liya bezig?

Op het eerste gezicht lijkt Liya een moslima, maar al na een paar minuten blijkt dat ze zich niet meer wil rekenen tot iemand die de islam aanhangt.
Het begon al toen ze 9 jaar oud was. De meeste kinderen van haar leeftijd speelden en dachten niet verder na over het leven. Liya wilde echter weten of haar geloof wel het ware was. Ze wist echter niet goed hoe ze hier achter moest komen. Vele jaren gingen voorbij zonder dat ze erachter kwam. Tot aan het eind van haar tienerjaren. Dezelfde vragen kwamen weer naar boven. Ditmaal zocht ze online naar antwoorden. Via een chatgroep kreeg ze antwoorden op veel van haar vragen.

Gods wonderlijke wegen

Dit voorval maakt ons duidelijk dat de Heere ook werkt in de Arabische wereld en daar ook Zijn Koninkrijk uitbreidt. God kan zelfs de moderne technologie gebruiken om mensen in deze regio tot Hem te brengen. Vaak durven mensen in deze landen hun vragen niet aan andere mensen te stellen. Maar via christelijke websites kunnen ze toch antwoorden krijgen op hun prangende vragen. Dit was ook bij Liya het geval voordat ze besloot om haar geloof vaarwel te zeggen.

Wonderlijke ontmoeting

Onze veldwerker kwam op een wonderlijke manier met Liya in aanraking. Tijdens de eerste ontmoeting kreeg de veldwerker haar geschiedenis te horen. Ze noemde geen moslima meer, maar ze kon nog niet zeggen dat zij een christen was. Alhoewel het duidelijk was dat ze een honger had naar de Gerechtigheid. We hopen wekelijks het Woord met haar te onderzoeken. Wat is dit een reden tot dankbaarheid.
Er zijn ‘werkers’ die al veel langer op het Arabisch Schiereiland wonen en die nog nooit iemand hebben ontmoet die hongerig was naar het Woord. Een ontmoeting als deze is ten diepste de reden waarom veldwerkers worden uitgezonden.

Een lijstje afwerken

Een aantal weken later ontmoette de veldwerker Liya opnieuw. Haar mond viel open van verbazing toen Liya haar vertelde dat ze christen was geworden. God had tot haar gesproken door Zijn Woord en ze kon het niet meer tegenstaan.
Liya was van plan om eerst nog meer onderzoek te doen; ze wilde bijvoorbeeld eerst het hele Nieuwe Testament uitlezen voordat ze die beslissing wilde nemen. Maar ze kwam niet verder dan Lukas 9:59-62, waar staat: En Hij (Jezus) zeide tot een anderen: Volg Mij. Doch hij zeide: Heere, laat mij toe, dat ik heenga, en eerst mijn vader begrave. Maar Jezus zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven; doch gij, ga heen en verkondig het Koninkrijk Gods. En ook een ander zeide: Heere, ik zal U volgen; maar laat mij eerst toe, dat ik afscheid neme van degenen, die in mijn huis zijn. En Jezus zeide tot hem: Niemand, die zijn hand aan den ploeg slaat, en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het Koninkrijk Gods. Ze zag iets van zichzelf in deze verzen. Ze wilde eerst nog een lijstje afwerken voordat ze zich wilde overgeven. Zelfs na al de heenwijzingen die ze al had gekregen. Maar nu ze dit las, kon ze niet anders dan zich overgeven.

Komt, ziet een Mens…

De ritselingen van de Heilige Geest worden hier ervaren. Alles valt weg als ervaren wordt dat de Heere werkt, en daar eenvoudige mensen voor wil gebruiken. Wat een groot wonder zou het zijn als deze vrouw tot een waar geloof in de Heere Jezus mag komen en Hem haar Borg en Zaligmaker mag noemen. Dat Liya – net als de Samaritaanse vrouw –  tot haar dorpsgenoten mag vertellen over de Mens die haar gezegd heeft alles wat ze gedaan heeft, is Deze niet de Christus? En dat ze hen met ‘Komt, ziet een Mens…’ ook bij de Heere Jezus mag brengen.

 

Meer lezen?

Wil je meer weten over onze veldwerkers? Of voel je je ook geroepen om te gaan?
We hopen en bidden dat de Heere aan die en gene het verlangen zal geven om voor langere tijd (longterm) uitgezonden te worden, het is hard nodig.
Lees hier meer over de Woestijnleven projecten.

Helpen?

Wilt u deze projecten een financiële impuls geven?

Uw gift (ANBI, fiscaal aftrekbaar) is heel hartelijk welkom op rekeningnummer
NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismaël of via de donatiepagina op deze website.
Hebt u de mogelijkheid om periodiek te steunen?
Klik hier en kies als bestemming Woestijnleven (veldwerkers algemeen).