Kerkplanting in het Egyptische Siwa

Project

Ook in Egypte zijn nog regio's waar de mensen op Gods dag niet naar de kerk kunnen. Het is onze wens om ook in die gebieden een gemeente te stichten.

Impact

Doel Hoe zullen zij in Hem geloven van Wie ze niet gehoord hebben?

Project Kerkplanting in een onbereikte regio n Egypte

Kosten Voor € 15.000 per jaar kunnen we een zendeling ondersteunen

Samenwerking

Het traditionele stadje Siwa ligt in de Westelijke Woestijn van Egypte, 50 km ten oosten van de Libische grens en 560 km van de hoofdstad Cairo. Dit project in de woestijn van Egypte wordt in nauwe samenwerking met POMC vormgegeven. POMC is de missionaire afdeling van de Synod of the Nile waar pastoraal werker Samer Karam is uitgezonden naar Erbil in Irak, lees hier meer over dit project in Irak.

Kerkplanting

Het project is zo opgezet dat er in een gebied mensen gaan wonen, werken en leven om zo de omgeving te verkennen. Zij kunnen ontdekken waar er mogelijke openingen zijn om het Woord van God te delen.
Het is de wens om na een aantal jaren in die gebieden een gemeente te stichten. Zo is het een prachtig middel om het Evangelie te verspreiden en gemeentes te mogen stichten.

 

“Het is onze wens om een gemeente te stichten op een plaats waar nog geen kerken zijn”

Helpt u mee?

Stichting Ismaël steunt dit project met € 15.000 per jaar. Helpt u mee?
U kunt uw bijdrage overmaken via rekeningnummer NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismael o.v.v. Kerkplanting in Egypte
Doneren is ook mogelijk via www.stichting-ismael.nl/doneren en selecteer Kerkplanting in Egypte