Woestijnleven Hagar

Project

Hagar* is uitgezonden naar een land in het Midden-Oosten. Zij weet zich geroepen door de Heere om in dit, voor 90% islamitische land, getuige te zijn van Jezus Christus (Isa al Masih) door te gaan dienen onder de lokale bevolking.

De uitzending van Hagar staat voor een deel nog in het teken van taal- en cultuurstudie Arabisch. Teneinde een goede relatie op te bouwen met haar toekomstige doelgroep is het van essentieel belang dat Hagar de lokale taal leert en de lokale gebruiken kent.

Naast intensieve taal- en cultuurstudie werkt zij twee dagen per week als begeleidster in een dagopvang waar kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking worden begeleid (leeftijd van 4-20 jaar). Ze zal haar talenten inzetten bij workshops van creatieve vaardigheden.
En eens per week brengt ze een bezoek aan een weeshuis. Ze doet daar recreatieve activiteiten met de jonge kinderen en gaat in gesprek met de oudere meisjes.

 

De uitzending van Hagar wordt ter plaatse gefaciliteerd door Near East Ministry (NEM), een christelijke organisatie die diaconale werkers uitzendt naar Israël en diverse Arabische landen als Egypte, Jordanië en Libanon. De basis van het werk van de NEM, en de plaats van Israël en de Arabische volken in Gods Heilsplan, wordt gevonden in Jesaja 19: 19-25

Stichting Ismaël is de NEM zeer erkentelijk voor de samenwerking die we voor het project Woestijnleven Hagar met hen kunnen aangaan.

Hagar is uitgezonden als vrijwilliger en is qua inkomsten volledig afhankelijk  van giften.
Doet u mee om deze uitzending mogelijk te maken?

Uw gift (ANBI, fiscaal aftrekbaar) is heel hartelijk welkom op rekeningnummer
NL22 TRIO 0320 0234 00 t.n.v. Stichting Ismaël o.v.v. Woestijnleven Hagar.
Hebt u de mogelijkheid om periodiek te steunen?
Klik hier en kies als bestemming Woestijnleven Hagar.

*vanwege veiligheidsredenen gebruiken we hier een schuilnaam

 

Actie bij Weststrate Muziekinstrumenten in Arnemuiden
Bij uw aankoop van min € 950,00 en inlevering van deze Voucher heeft
Weststrate Muziek zich bereid verklaard € 100,00 te doneren
aan Woestijnleven Hagar.
De actie loopt tot 31 december 2023.

 

Weststrate Muziekinstrumenten
De Schone Waardin 1a
4341 LH  Arnemuiden
www.weststratemuziekinstrumenten.nl