Woestijnleven Hagar

Project

Hagar* is uitgezonden naar een land in het Midden-Oosten. Zij weet zich geroepen door de Heere om in dit, voor 90% islamitische land, getuige te zijn van Jezus Christus (Isa al Masih) door te gaan dienen onder de lokale bevolking.

Vanuit haar opleiding en ervaring in sociaal pedagogisch werk wordt Hagar ingezet op een project ten dienste van een kwetsbare doelgroep. Ze heeft zich hierop voorbereid door het volgen van de “En Route”-cursus op All Nations College in Engeland. Deze missionaire training van tien weken wordt door velen onderschreven als een goede voorbereiding op een uitzending.

Het jaar 2021 zal in het teken staan van taalstudie Arabisch. Teneinde een goede relatie op te bouwen met haar toekomstige doelgroep is het van essentieel belang dat Hagar de lokale taal leert. Naast intensieve taalstudie is er de mogelijkheid om twee dagdelen per week alvast werkzaam te zijn als activiteitenbegeleidster in een verpleeghuis.

De uitzending van Hagar zal ter plaatse worden gefaciliteerd door Near East Ministry (NEM), een christelijke organisatie die diaconale werkers uitzendt naar Israël en diverse Arabische landen als Egypte, Jordanië en Libanon. De basis van het werk van de NEM, en de plaats van Israël en de Arabische volken in Gods Heilsplan, wordt gevonden in Jesaja 19: 19-25

Stichting Ismaël is de NEM zeer erkentelijk voor de samenwerking die we voor het project Woestijnleven Hagar met hen kunnen aangaan.

Hagar wordt uitgezonden als vrijwilliger en is qua inkomsten volledig afhankelijk  van giften.
Doet u mee om deze uitzending mogelijk te maken?

Uw gift (ANBI, fiscaal aftrekbaar) is heel hartelijk welkom op rekeningnummer
NL22 TRIO 0320 0234 00 t.n.v. Stichting Ismaël o.v.v. Woestijnleven Hagar.
Hebt u de mogelijkheid om periodiek te steunen?
Klik hier en kies als bestemming Woestijnleven Hagar.

*vanwege veiligheidsredenen gebruiken we hier een schuilnaam