Egyptische dominee Sadak op bezoek in Nederland

Nieuwsartikel

Vanaf maandag 11 tot en met donderdag 14 september 2023 mochten we de gastheer zijn van ds. Sadak uit de Egyptische stad Minya

Op onze bestuursvergadering vertelde hij ons over de voortgang van de projecten in Egypte. Het was heel waardevol om onze vragen direct beantwoord te krijgen. Ds. Sadak las voor ons uit Psalm 23 waarna hij iets vertelde over vers 4: want Gij zijt met mij. Heel mooi legde hij hier het verband met Jesaja 7: en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUËL heten. (God met ons).

We bezochten met hem de Graaf Jan van Nassauschool in Gouda waar de kinderen hem toegezongen hebben. De kinderen hadden Engelstalige vragen voorbereid. Ze waren zichtbaar onder de indruk toen ds. Sadak vertelde dat er naast de kerkdeur in Egypte een gewapende soldaat staat. Dit is voor de veiligheid. Maar tevens om te voorkomen dat moslims een kerkdienst bezoeken. Bekering tot het christendom is verboden in Egypte. Ze voelen de roeping om te evangeliseren onder moslims, maar dat is verboden en moet in het geheim gebeuren.

Ook een bezoek aan de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) in Leerdam stond op het programma. We spraken over het belang van een zuivere Bijbelvertaling, ook voor ons nageslacht. De Nederlandse Statenvertaling en de Arabische Van Dycke vertaling mogen allebei gezien worden als zuivere vertalingen.

Stichting Ismaël ondersteunt enkele projecten van de Egyptische presbyteriaanse kerk, waaronder het Karmacentrum in de stad Minya. Karma is het Arabische woord voor wijnstok. Dit is een centrum waar weduwen en andere kansarme vrouwen trainingen ontvangen zodat ze een inkomen kunnen ontvangen. Ze krijgen bijvoorbeeld een naaicursus en een naaimachine. De gemaakte kleding wordt via de kerk verkocht. De opbrengst is voor de betreffende vrouw. Ds. Sadak vertelde over een weduwvrouw die op deze manier meer inkomsten kreeg dan nodig was voor haar levensonderhoud. Ze schonk het restant aan de gemeente (Markus 12: 42).

Er was een ontmoeting met een afvaardiging van de kerkenraad van de Ger. Gem. in Ned. te  Gouda – Gerbrandyweg. Ds. Sadak vertelde over het toerusten van kinderen. Dit is een ander project dat door Stichting Ismaël ondersteunt wordt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de vertaalde boekjes van ds. Ramsbottom, de onlangs overleden Strict Baptist-predikant. Dit gaat via de zondagsscholen van de Presbyteriaanse kerk. Het boekje over de profeet Elia is behandeld in de gemeentes in en rond Minya. Het tweede boekje gaat over de profeet Eliza dat op dit moment behandeld wordt in de zondagscholen in en rond de stad Asyut. Net als in Minya zijn ook hier zijn weer ongeveer 2.000 kinderen in de leeftijd van 6-9 jaar bij betrokken.

Alle gesprekken stonden in het teken van ‘naar elkaar luisteren en van elkaar leren’. Zo is er in deze week van gedachten gewisseld over christelijk onderwijs in Nederland en in Egypte; over godsdienstvrijheid zowel hier als daar; maar ook over het belang van belijdenisgeschriften. Ds. Sadak riep de Nederlandse kerken op om werk te maken van evangelisatie onder de vele moslims in Nederland!